Digitalna pretplata

Autor: ivasalam
event 13.11.2023.

Digitalne pretplate su još uvijek u fazi rasta na hrvatskom tržištu medija. Postoji jasan dokaz o njihovom potencijalu za kontinuirani rast i mogućnost zauzimanja većeg dijela u ukupnim prihodima u budućnosti.

Pročitajte niže ili preuzmite pdf.

HUDI na društvenim mrežama