HUDI I PARTNERI

Pokrećemo prvo detaljno istraživanje o potrošnji na digitalno oglašavanje u Hrvatskoj – digitalni AdEx

Autor: miab
event 21.02.2022.
Ana Hanžeković Krznarić

“Studija o potrošnji na digitalno oglašavanje, digitalni AdEx, značajna je prekretnica u razvoju tržišta digitalnog oglašavanja u Hrvatskoj”, kaže Ana Hanžeković Krznarić, predsjednica HUDI-ja i članica Upravnog odbora Hanza Medije.

Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) u procesu je izrade istraživanja o potrošnji na internetsko oglašavanje, odnosno digitalnog AdExa. Istraživanje je povjereno profesionalcima, bečkoj agenciji Momentum i lokalnom partneru Ipsosu. 

Agencija Momentum Vienna već godinama izrađuje isto istraživanje za austrijsko tržište, u suradnji s IAB-om Austrija. Cilj je na temelju podataka od izdavača, agencija i drugih dionika na digitalnom tržištu dobiti pregled razvoja i distribucije potrošnje na digitalno oglašavanje po austrijskom modelu. Također, pokušat će se što je moguće preciznije procijeniti potrošnja na internetskim platformama, poput Facebooka i Googlea.

Ana Hanžeković Krznarić, predsjednica HUDI-ja i članica Upravnog odbora Hanza Medije, kaže:

Studija o potrošnji na digitalno oglašavanje, odnosno digitalni AdEx, značajna je prekretnica u razvoju tržišta digitalnog oglašavanja u Hrvatskoj. Uzbuđeni smo oko rezultata koje će istraživanje donijeti.

Mia Biberović, izvršna direktorica HUDI-ja, naglašava:

Jačanje i održivi razvoj Hrvatske kao medijske lokacije jedna je od najvažnijih briga HUDI-ja. Digitalnim AdExom poduzimamo odlučujući korak u poticanju internetskog oglašavanja na našem tržištu.

Bernd Platzer i Maximilian Mondel, suosnivači agencije Momentum Vienna, izrazili su zadovoljstvo zbog ove međunarodne suradnje te napomenuli kako pokretanje istraživanja za hrvatsko tržište za njih predstavlja uzbudljiv zadatak. 

Istraživanje će biti predstavljeno za nekoliko mjeseci, kad ćemo konačno imati jasniji uvid u to kako zaista izgleda potrošnja na digitalno oglašavanje u Hrvatskoj.

HUDI na društvenim mrežama