Istraživanje digitalna pretplata

30.500 aktivnih pretplata na portale u Hrvatskoj. Koliko po svakom brendu?

Autor: ivasalam
event 28.11.2023.
SoMo Panel © Luka Stanzl, Goran Stanzl, Matija Habljak PIXSELL

Digitalne pretplate na hrvatskom medijskom tržištu još su uvijek u fazi rasta. Iako trenutno nisu značajni prihodi za većinu izdavača, jasni su indikatori većeg potencijala te trenda da postanu veći dio ukupnih prihoda u budućnosti.

Zagreb, 28. studeni 2023. – Na ovogodišnjem SoMo Borcu, Hrvatska udruga digitalnih izdavača prvi je puta u Hrvatskoj pokazala istraživanje ukupnog broja digitalnih pretplata na portale, analize strategija, taktika te ponuda različitih izdavača. O samim rezultatima istraživanja na SoMu raspravljali su Bojana Božanić Ivanović, CEO Lider media, Stipe Grubišić, direktor digitalnih operacija Hanza Media i Zoran Turković, izvršni direktor i član uprave u 24sata, a raspravu je moderirala Mia Biberović, glavna urednica i direktorica Netokracije i glavna urednica ShiftMaga 

Hrvatsko tržište digitalnih pretplata pokazalo se kao dinamično i raznovrsno tržište, s različitim dostupnim izdavačima i streaming servisima koji trenutno odražavaju raznolikost i konkurentnost hrvatskog tržišta medija. Iako svi teže pružanju kvalitetnog sadržaja, različite taktike i poslovni modeli dokazuju da postoji širok spektar strategija koje danas privlače i zadržavaju pretplatnike.

Međutim, iako hrvatsko tržište medija danas obuhvaća različite strategije i pristupe, HUDI istraživanje Digital Subscription, koje je provela Maja Maldini pokazuje da i dalje postoji prostor za inovacije i diferencijaciju u medijskom okruženju, a posebno u odnosu na tip i dubinu izvještavanja te komunikaciju s korisnicima.

Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam surađivala s HUDI-jem, i bolje rečeno, s većinom renomiranih i manjih hrvatskih izdavača, na ovako važnom i aktualnom izvješću. Naime, trenutačnih 30,500 pretplatnika predstavlja pokazatelj da postoji tržište i potražnja. No, svi koji su bili uključeni u istraživanje, uključujući i mene, imaju čvrsto uvjerenje da ova brojka predstavlja samo početak nečega većeg što se neizbježno razvija, a to uključuje i razvoj digitalnih modela i pretplata koje će izdavači ponuditi svojim publikama. Raduje me što je HUDI od početka prepoznao važnost digitalnih pretplata, jer to znači da zajedničkim naporima gradimo temelje za sigurniju i prosperitetniju budućnost digitalnog novinarstva.

Maja Maldini vlasnica Plantae Consulting d.o.o

Većina izdavača na hrvatskom tržištu relativno je nova u naplati digitalnog sadržaja, a više od pola njih započelo je s naplatom tek 2021. godine, što ukazuje na potencijalni porast interesa za monetizaciju digitalnih medija u tom razdoblju. Iako se čini kao reakcija na specifične izazove koje je postavio COVID-19, lansiranje 2021. rezultat je prethodnih priprema za brz digitalni pomak i potraga za pouzdanijim prihodom od samog oglašavanja te rezultat pada tiskanih medija.

Ukupno gledano, podaci ukazuju na relativno novi, ali brzorastući trend naplate digitalnog sadržaja među hrvatskim izdavačima, s naglaskom na posljednje dvije godine.

Freemium model u kojem se zaključava dio sadržaja, dok je ostatak „slobodan“, danas je vodeći poslovni model pretplata. Ukupno gledajući, izbor modela naplate često odražava strategiju i ciljeve izdavača, kao i karakteristike njihove ciljane publike. S obzirom na različite modele koji se koriste, hrvatski izdavači su u fazi eksperimentiranja i prilagodbe kako bi pronašli najučinkovitije načine za monetizaciju svog digitalnog sadržaja.

Cjenovne strategije digitalnih novinskih pretplata na hrvatskom tržištu su raznolike i reflektiraju različite pristupe i poslovne modele. Ova raznolikost ukazuje na konkurentnost tržišta i potrebu za inovativnim cjenovnim strategijama koje mogu privući različite segmente korisnika.

Prvog listopada 2023., u Hrvatskoj postoji 30.500 aktivnih digitalnih pretplata. Model je još uvijek u fazi rasta na hrvatskom tržištu medija kako većina pretplata na tržištu postoje tek nešto više od dvije godine. Iako trenutno nije ključni izvor prihoda za većinu izdavača, dokazano postoji potencijal za kontinuirani rast i konačno veći udio u ukupnim prihodima.

Pretplate po brendovima (c) HUDI

I dalje postoji potreba za daljnjim inovacijama i boljim prilagodbama koje bi maksimizirale potencijal da digitalne pretplate postanu održivi izvor prihoda, pa izrada dobre strategije može pomoći organizacijama da budu agilne, prilagodljive i usmjerene na bolju optimizaciju poslovnog modela, povećanje prihoda i poboljšanje korisničkog iskustva.

Cijelo istraživanje HUDI istraživanje Digital Subscription dostupno je na linku.

Projekt istraživanja vodila je Maja Maldini / Plantae Consulting d.o.o, a sudjelovali su ostali članovi HUDI tima za digitalne pretplate: Vanja Prahić / 24sata, Mario Relatić / Agroklub, Aron Paulić / BUG, Nikola Dujić i Vladimir Janković / Hanza Media, Dražen Tomić / ICT Business, Bojana Božanić Ivanović / Lider media, Maja Blumenšajn / Nova TV, Marko Matijević / Pametna kuća, Antun Glavica / RTL Hrvatska, Miran Pavić / Telegram Media Groupa.

HUDI na društvenim mrežama